December 2016

在今年5月4日,美国国土安全部在联邦公报(Federal Register)上公布了拟定的新收费提案,征求公众意见。请查看我们之前的博客。该拟定的新收费提案于今年10月24日作为最终案通过,并将在本月(12月)晚些时候正式生效。

从今年12月23日起,递交给美国移民局的多项移民申请,非移民申请,身份调整申请和入籍申请的费用都会上涨。一些常见申请费上调项目请参见下表:

eb-5 chart

移民局的申请费用将平均上涨21%。然而,从上表可以看出,EB-5类别相关的申请费用上调最高,I-526和I-924的升幅都超过100%,并且推出了新的3,035美元的I-924A表格的申请费用。 EB-5区域中心需要每年提交一份I-924A表格(今年,2016年12月29日),或根据要求证明其继续资格指定,以前没有与此申报相关的费用。

美国移民局自2010年11月以来没有调整过申请费用表。由于移民局的运转的资金完全来源于申请费用,移民局强调费用上调是必要的,以用来支付日益增加的财政开支和人力成本,包括案件审核,欺诈检测,国家安全和客户服务相关的成本。我们希望,随着这些改进也将加快移民局的案件审理时间。

我们建议申请人提前将所有即将提交的文件提交给美国移民局;所有申请必须在2016年12月21日之前寄出,因为2016年12月22日是USCIS接受当前申请费的最后日期。自2016年12月23日起,移民局将拒绝那些没有提供上调后的申请费的申请。
Continue Reading 通知:美国移民局多项案件申请费用将于2016年12月23日正式上涨

Đội Ngũ EB-5 tại Greenberg Traurig chân thành cảm ơn tất cả các khách hàng, đồng nghiệp, và các thành viên trong ngành cho một năm 2016 thành công và
Continue Reading Đội Ngũ EB-5 tại Greenberg Traurig chúc tất cả khách hàng và đồng nghiệp một Giáng Sinh và Năm Mới vui vẻ và hạnh phúc.

On May 4, 2016, the Department of Homeland Security (DHS) published a notice of proposed rulemaking in the Federal Register inviting public comment on a proposed increase in the U.S.
Continue Reading Reminder: Many USCIS Filing Fees Will Increase on December 23, 2016

美国众议院已经递交了一份可以维持政府运作到2017428日的持续决议案

与九月末将EB-5区域中心项目以及另外三个移民项目延期的持续决议案类似,本次持续决议案一旦通过,将使得上述移民项目再一次被原封不动地顺延至428日。在此期间立法机构对EB-5区域中心项目的延期不附带任何项目的政策变化。

我们预计此项持续决议案将会在本周晚些时候被众议院通过,之后也将被参议院通过。

在上周,行业领导、司法委员会的主席以及资深议员曾试图在最后时刻推出一个EB-5全面改革的草案。但最终似乎因为没有足够的时间无法达成共识。

之后的几个月非常重要,我们需要团结在一起努力促成EB-5项目的改革。我们将密切关注移民局极其可能在1月份推出的新规章。此外,也需要与即将新上任的行政机构在立法以及规章改革事项上一起合作。
Continue Reading EB-5区域中心项目再一次被放入持续决议案延期至2017年4月28日